ELITE MEMBERS
IPS Smt. Nivedita Kukreti Kumar

SSP Dehradun
(Uttarakhand Police)

Shri. Ajay Bhatt

State President BJP
Uttarakhand

IPS Smt. Ridhim Aggarwal

SSP STF (Special Task Force)
Uttarakhand Police

IPS Sh. Lokeshwar Singh

SP Dehradun
(Uttarakhand Police)

Smt. Jaya Baloni

Deputy SP (Uttarakhand Police)
Co Dalanwala, Dehradun

Sh. Rajesh Sah

SHO Nehru Colony Police Station,
Dehradun (Uttarakhand Police)

Sh. Mahipai Rawat

SHO Araghar Chowk / Dalanwala Police
Stataion, Dehradun (Uttarakhand Police)